Srikakulam   District - Mandal Wise Revoked Certificate Report

S.NoMandalRevoke Count
1 Veeraghattam12
2 Vangara132
3 Regidiamadalavalasa12
4 Rajam20
5 Ganguvari Singadam2
6 Laveru37
7 Ranastalam9
8 Etcherla6
9 Ponduru32
10 Santhakaviti10
11 Burja10
12 Palakonda6
13 Seethampeta17
14 Bhamini3
15 Kothuru13
16 Hiramandalam17
17 Sarubujjili6
18 Amadalavalasa61
19 Srikakulam104
20 Gara5
21 Polaki46
22 Narasannapeta24
23 Jalumuru21
24 Saravakota20
25 Pathapatnam34
26 Meilaputti47
27 Tekkali10
28 Kotabommali32
29 Santhabommali4
30 Nandigam25
31 Vajrapukothuru28
32 Palasa26
33 Mandasa45
34 Sompeta40
35 Kanchili32
36 Kaviti9
37 Ichchapuram21
38 L.N.PETA2
 Total980