AMADALAVALASA

ETCHERLA

ICHCHAPURAM

NARASANNAPETA

PALAKONDA(ST)

PALASA

PATHAPATNAM

RAJAM(SC)

SRIKAKULAM

TEKKALI